Disclaimer Bouwservice Noord Holland

Bouwservice Noord Holland besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Kleine onjuistheden zijn echter niet altijd te voorkomen.

 

Bouwservice Noord Holland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

 

De informatie op deze website, zowel als het afdrukken van delen, dient alleen voor persoonlijk gebruik, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen met Bouwservice Noord Holland.

 

Verspreiding van deze informatie op welke manier dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwservice Noord Holland verboden. Kennisnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

 

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Bouwservice Noord Holland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

Eenvoudig een offerte aanvragen!

Als u een offerte aanvraagt dan wordt deze binnen 24 uur in behandeling genomen. Binnen 2 werkdagen nemen we contact met u op.