Consumentenactie van Nefit geldig van 1 oktober t/m 31 december 2017

Consumentenactie van Nefit geldig van 1 oktober t/m 31 december 2017

Wilt u uw cv-ketel vervangen?

Nefit biedt nu een aantrekkelijke consumentenactie!

Bij aankoop van een of meerdere Nefit-actieproducten tijdens de actieperiode ontvangt u tot €450,- retour. Het bedrag is afhankelijk van het product of de combinatie.

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze tijdelijke promotionele actie wordt georganiseerd door Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. gevestigd te Deventer.
 2. De actieperiode loopt van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017
 3. Deelname is mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld deelnameformulier en een kopie van het originele aankoopbewijs via nefit.nl.
 4. Bij aankoop via nefit.nl wordt het retourbedrag direct in mindering gebracht op het factuurbedrag

 

Actieproducten en retourbedragen

 1. De actie betreft uitsluitend Nefit HR-ketels van het type 9000i, TrendLine, ProLine NxT en BaseLine, en Nefit warmtepompen, zonneboilersystemen, pv-systemen en slimme thermostaten, afzonderlijk en in combinatie (alle combinaties mogelijk), met de respectievelijke retourbedragen:
  • Nefit Easy thermostaat: € 50
  • Nefit HR-ketels: € 100
  • Nefit SolarLine zonneboilersystemen: € 150
  • Nefit Zonnestroom PV-systemen (ongeacht aantal PV-panelen): € 150
  • Nefit VentiLine warmtepomp: € 150
  • Nefit EnviLine warmtepompen (m.u.v. TowerSolar): € 150
  • Nefit EnviLine TowerSolar warmtepomp: € 300
 2. De actie is alleen geldig voor bovenstaande producten / productcombinaties die binnen de actieperiode zijn gekocht én door een erkend installateur zijn geïnstalleerd.
 3. Het verschuldigde retourbedrag is inclusief BTW.
 4. De actie is alleen geldig voor actieproducten die binnen de actieperiode zijn gekocht en In geval van huur is deze actie van toepassing op Nefit HR-ketels en warmtepompen waarvoor tijdens de actieperiode een huurcontract wordt afgesloten via de offerte- en bestelapplicatie op www.nefit.nl.

 

Actieperiode

 1. De actieperiode loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2017, hierbij is de installatiedatum bepalend.
 2. De uiterste deelnamedatum voor het claimen van het retourbedrag via nl is 31 januari 2018.
 3. Deelnameformulieren die na 31 januari 2018 worden ontvangen, kunnen niet in behandeling worden genomen, ongeacht het al dan niet binnen de actieperiode vallen van de
 4. Na controle en acceptatie van de deelname vindt binnen zes weken de overboeking van het retourbedrag op het door de deelnemer opgegeven geldig Nederlands bankrekeningnummer plaats.
 5. Voor aanmeldingen die niet via de reguliere actiesite nefit.nl bij Nefit binnenkomen is de verwerkingstijd langer.
 6. In geval van koop of huur via de offerte- en bestelapplicatie op nefit.nl wordt het retourbedrag direct verdisconteerd in de koopprijs, respectievelijk de huurprijs.

 

Aankoopbewijs

 1. Als aankoopbewijs geldt een kopie van de factuur van het installatiebedrijf dat de producten heeft geleverd en geïnstalleerd.
 2. Naam, adres en vestigingsplaats van het installatiebedrijf dienen correct en leesbaar op de kopie van de factuur te zijn
 3. Op de kopie van de aankoopfactuur moet expliciet vermeld staan dat het om de koop en installatie van een of meerdere van de bovengenoemde Nefit actieproducten daarvan
 4. Wanneer de aankoop is gedaan bij een bedrijf dat de producten niet zelf installeert, dient ook een factuur overlegd te worden van de erkende installateur die de installatiewerkzaamheden heeft verricht.
 5. In geval een kopie van de aankoopfactuur ontbreekt omdat de bovengenoemde producten tijdens de actieperiode op basis van lease of huur bij de eindgebruiker zijn geplaatst, kan ter vervanging van de aankoopfactuur de lease- of huurovereenkomst worden Op de overeenkomst dient het betreffende product te zijn vermeld, inclusief het serienummer.

 

Overige bepalingen

 1. De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte actieproducten.
 2. Nefit is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten bij de Mochten binnen de actieperiode de actieproducten niet voorradig zijn, of niet binnen de actieperiode geleverd kunnen worden, dan ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan deze actie.
 3. Wanneer een actieproduct door de verkoper (bijvoorbeeld uit coulance of als gevolg van een uitgeoefend herroepingsrecht) wordt teruggenomen, zonder vervanging door een ander actieproduct, vervalt het recht op deelname aan deze actie; in dergelijke gevallen dient het retourbedrag aan Nefit te worden geretourneerd, voor zover dit retourbedrag al aan de koper is
 4. Nefit en de door haar ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de afnemer voor enige schade en/of kosten, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie.
 5. Nefit behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen.
 6. Nefit is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan
 7. Nefit is te allen tijde gerechtigd afnemers uit te sluiten van deelname aan de actie, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende afnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan
 8. Nefit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie over de actie en/of
 9. Door deelname aan deze actie gaat de afnemer akkoord met de
 10. Over deze actievoorwaarden kan niet worden Indien om welke reden dan ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Nefit, is het oordeel van de laatste bindend.
 11. Vragen over deze actie kunt u richten aan consument@nefit.nl
 12. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.